محصولات

75 ضدعفونی كننده دست الكلی كلیس

ضد عفونی کننده ضد عفونی کننده دست Cleace

ضدعفونی كننده دست فوری

ضد عفونی کننده دست سریع

مایع دافع پشه

صابون پاک کننده دریایی Cleac

صابون رنگارنگ قرمز زرد

دستکش نیتریلی سیاه دستکش درجه یک غذا ، بدون لاتکس

کارخانه ما

کارخانه پودر لباسشویی

کارخانه مایع شوینده

کارخانه مایع دافع پشه

آزمایشگاه توسعه 038 تحقیق